...

Dr. Öğr. Üyesi Dilan Altıntaş Ural

Çocuk Cerrahisi

Çankaya
Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Birkaç kelime ile...

Dilan Altıntaş Ural, Çocuk Cerrahisi alanında Dr.Öğr.Üyesi olarak hizmet vermektedir.
1989 yılında Trabzonda doğdu. Trabzon Yomra Fen Lisesi 2005 mezunudur.
Tıp Fakültesini 2005-2011 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.
Çocuk cerrahi ihtisasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2012-2017 yılları arasında yapmıştır.
Türkiye Çocuk Cerrahi Derneği'nin yapmış olduğu Board sınavını 2018 yılında kazanmıştır.
Evli ve bir çocuk annesidir.
Atıcılık dalında milli sporcudur. Atıcılık sporunda aldığı birden fazla Türkiye şampiyonluğu, rekorları olmakla birlikte, milli takımla ülkemizi temsil etmiştir.

İlgi Alanları:
• Çocuk ürolojisi (sünnet, fıtık, inmemiş testis ,hidrosel, idrar ve gaita kaçırma, disfonksiyonel işeme, hidronefroz, vezikoüretral reflü, hipospadias)
• Pediatrik ve neonatal cerrahi işlemler ( akut batın ameliyatları, pilor stenozu ameliyatı, over kist/kitle ameliyatı)
• Çocuk gastroenterolojisi (gastroözofageal reflü, gastrit, safra taşı, kolesistit,kabızlık)
• Çocuk göğüs hastalıkları (pnömotoraks, ampiyem, şilotoraks, akciğerin kistik hastalıkları)

Eğitim ve Deneyimler
*Trabzon Yomra Fen Lisesi 2002 - 2005
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2005 - 2011
*Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı- Uzmanlık Eğitimi 2012 - 2017
*Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Çocuk Cerrahisi Uzmanı -Mecburi hizmet 2018–2019
*Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı- Dr.Öğr.Üyesi 2019-2021
*Ankara Özel Ortadoğu Hastanesi 2021-Halen

Üyelikler
Türk Tabipler Birliği - Amkara Tabip Odası
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Bilimsel Çalışmalar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ALTINTAS URAL DILAN,ALTINTAS AYKAN DUYGUN,KOÇARSLAN SEZEN,DOGANER ADEM The
Effect of Tadalafil Treatment in the Ovarian Ischemia Injury in Rats. Çukurova Medical Journal
(Yayın No: 6600323)
2. URAL ALPER,BILGEN FATMA,ALTINTAS AYKAN DUYGUN,BAHAR ABDULKADIR
YASIR,BEKERECIOGLU MEHMET,ALTINTAS URAL DILAN (2020). Effects of Dabigatran and
Fondaparinux on Degloving Injuries, An Experimental Study. Turkish Journal of Trauma and
Emergency Surgery, 26(3), 343-350., Doi: 10.14744/tjtes.2020.26678 (Yayın No: 6243138)
3. ALTINTAS URAL DILAN,SARIHAN HALUK,SAYGIN ISMAIL,ALTINTAS AYKAN DUYGUN,URAL
ALPER,IMAMOGLU MUSTAFA (2019). Long-term outcomes of pure olive oil to prevent
postoperative peritoneal adhesions in rats. Journal of Surgery and Medicine, 3(3), 218-222., Doi:
10.28982/josam.465600 (Yayın No: 4923218)
4.ALTINTAS URAL DILAN,KARAKAYA ALI ERDAL,GÜLER AHMET GÖKHAN,ACIPAYAM
CAN,KOÇARSLAN SEZEN,KAYA MUSTAFA SABIH,KARACAOGLU MEHMET CIHAN Pseudo-Meig’s
5.Syndrome Secondary to Endodermal Sinus Tumour. Northern Clinics of Istanbul (Uluslararası)
(Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 6600343)
6. ALTINTAS URAL DILAN,URAL ALPER (2020). Management of penile zipper injury: A case report.
Annals of Medical Research, 27(8), 2204-2206., Doi: 10.5455/annalsmedres.2020.03.238 (Ulusal)
(Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 6414555)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
ALTINTAS URAL DILAN (2020). Toplumumuzda Sünnet Operasyonu için Cerrahiye Yönlendirilen
Çocuklarda Operasyonun Mevsimsel Verilerinin Incelenmesi. 19. Uluslararası Dogu Akdeniz Aile
Hekimligi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6466993)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
1.KLINIK BILIMLERDE DENEY HAYVAN MODELLERI, Bölüm adı:(Deneysel Postoperatif Deney
Hayvan Modelleri) (2020)., ALTINTAS URAL DILAN, AKADEMISYEN YAYINEVI, Editör:Ejder
Saylav BORA, Can ÖZLÜ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 870, ISBN:978-605-258-978-6,
Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6226516)
2.Gezgin Saglıgı, Bölüm adı:(ÇOCUK GEZGINLERIN ACIL CERRAHI SORUNLARI) (2019).,
ALTINTAS URAL DILAN, Akademisyen Kitabevi, Editör:Ahmet Rıza Sahin, Selma Ates,Hakan
Hakkoymaz, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-258-384-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
5593769)
3.MIKROBIYOTA, Bölüm adı:(Probiyotiklerin Çocuk Cerrahisindeki Yeri) (2019)., ALTINTAS URAL
DILAN, Akademisyen, Editör:Ahmet Rıza Sahin,Ali Ihsan Kılıcı,Ramazan Azim Okyay,Selma
Ates, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 383, ISBN:978-605-258-730-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın
No: 5841070)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. ALTINTAS URAL DILAN (2020). Pediatrik Cerrahi Hastalarında Bagırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik
Kullanımı. Nütrigüncel Pediatrik Nütrisyon Güncelleme Dijital Toplantısı ile ilgili davet mektubunuz,
bilimsel program ve toplantı sırasında baglantınızı gerçeklestirirken dikkat etmeniz gereken noktaların
bulundugu dosyalar ekte bilginize sunulmustur. (/Davetli Konusmacı)(Yayın No:6600346)
2. ALTINTAS URAL DILAN,SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,YALÇIN CÖMERT HATICE
SONAY,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2017). Üriner Sistemde Fibroepitelyal Polip. 8.Ulusal Pediatrik
Üroloji Kongresi PEDURO 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5880422)
3. ALTINTAS URAL DILAN,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,SARIHAN HALUK,IMAMOGLU
MUSTAFA,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2017). Ekstrofi Kloaka Tanılı Hasta Sunumu. 8.Ulusal
Pediatrik Üroloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5880461)
4. SARIHAN HALUK,ALTINTAS URAL DILAN,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,SÜMELI REZZAN,EKSI
ESRA,IMAMOGLU MUSTAFA (2017). Idiyopatik Üretritlerde Multimodal Tedavi Uygulanması. 8.Ulusal
Pediatrik Üroloji Kongresi PEDURO 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5880284)
5. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,ALTINTAS URAL DILAN,SARIHAN HALUK,IMAMOGLU
MUSTAFA,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2016). Solunum Sıkıntısı Ile Basvuran Yenidoganda Nadir
Görülen Patoloji:Intratorasik Nöroblastom. 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:5880690)
6. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,IMAMOGLU MUSTAFA,ALTINTAS URAL DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI
ESRA (2016). Çocuklarda nadir görülen özofagusun skuamoz hücreli karsinom tanısı alan 14 yasında
erkek hastaya yaklasımımız. 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:5861056)
7. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,IMAMOGLU MUSTAFA,ALTINTAS URAL DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI
ESRA,SARIHAN HALUK (2016). Pankreatikobiliyer Bileske Anomalisi Olan Hastaya Yaklasımımız.
34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5880600)
8. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,ALTINTAS URAL DILAN,SARIHAN HALUK,IMAMOGLU
MUSTAFA,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2016). Nadir Bir Gastrostomi Komplikasyonu. 34.Ulusal Çocuk
Cerahi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5880711)
9. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTAS DILAN,SÜMELI REZZAN,IMAMOGLU
MUSTAFA,SARIHAN HALUK (2015). Nutcracker Sendromu Tanısı Alan ve Cerrahi Uygulanan 2 Hasta.
33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2417641)
10. ALTINTAS DILAN,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,SÜMELI REZZAN,IMAMOGLU
MUSTAFA,SARIHAN HALUK (2015). Median Arkuat Ligament Sendromlu Hastaya Cerrahi Yaklasım.
33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2417567)
11. SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,ALTINTAS DILAN,ÇEKIÇ BAHANUR (2015). Postoperatif
Peritoneal Adezyonların Önlenmesinde Saf Zeytinyagının Etkinligi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2417809)
12. SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTAS
DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2015). Özofagus Atrezisi Cerrahisinde Proksimal Pos Anterior Flep
Yöntemi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2417723)
13. SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTAS
DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2015). SÜNNET OLMUS GÖMÜLÜ PENIS OLGULARINDA PENO
SKROTAL INSIZYONLU IKI TARAFlı ÜÇGEN FLEP YÖNTEMI. PEDURO 2015, 6. Ulusal Pediatrik Üroloji
Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2417963)
14. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTAS DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA,BAHAT
ÖZDOGAN ELIF,IMAMOGLU MUSTAFA,SARIHAN HALUK (2015). ÇOCUKTA DEV ÜRETER TASI OLGU
SUNUMU. PEDURO 2015, 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2418031)
15. SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTAS
DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2015). UZUN SEGMENT ÜRETEROPELVIK BILESKE DARLIGININ
TEDAVISINDE TERS TUBULERIZE PELVIK FLEP YÖNTEMI. PEDURO 2015, 6. Ulusal Pediatrik Üroloji
Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2417892)

Sertifika
1.Yeterlik Belgesi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından Bursa’xxda yapılan 2.basamak
sınavında basarılı olmustur., Bursa, Sertifika, 24.02.2018 -24.02.2018 (Ulusal)
2.Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından yapılan
1.basamak sınavında basarılı olmustur., Edirne, Sertifika, 25.10.2017 -25.10.2017 (Ulusal)

Kurs
1.Türk Üroloji Akademisi Pediatrik Androloji ve Adölesan Ürolojisi Kursu, Türk Üroloji Akademisi Pediatrik
Androloji ve Adölesan Ürolojisi Kursu, Ankara Sehir Hastanesi, Kurs, 20.12.2019 -20.12.2019
2.Ürolojide Cilt Rekonstrüksiyon Teknikleri, 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresinde Ürolojide Cilt
Rekonstrüksiyon Teknikleri uygulama Kursu., Adana, Kurs, 03.05.2018 -03.05.2018
(Ulusal)
3.Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneginin düzenledigi Temel
Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu, Istanbul, Kurs, 28.04.2018 -29.04.2018
4.Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Uygulama Kursu, 35.Ulusal Çocuk Cerahisi Kongresinde Endoskopi ve
Endoskopik Cerrahi Uygulama Kursu, Edirne, Kurs, 25.10.2017 -28.10.2017
5.Üroterapi Kursu, 8.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresinde Çocuklarda Üroterapi Kursu,
Antalya, Kurs, 26.05.2017 -26.05.2017
6.Ultrasonografi Kursu, 8.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresinde Çocuk Ürolojisinde Ultrasonografi Kursu, Antalya, Kurs, 25.05.2017 -25.05.2017
7.PedUro Videokamp:Açık ve Laparoskopik Üriner Sistem Cerrahisi, Pediatrik Üroloji Derneginin Trabzon
ilinde düzenledigi PedUro Videokamp:Açık ve Laparoskopik Üriner Sistem Cerrahisi Kursu
Trabzon, Kurs, 08.04.2017 -09.04.2017
8.Beslenme Kursu, Beslenme durumunun degerlendirilmesi ,Enteral beslenme ilkeleri, enteral ürünler
,Parenteral beslenme ilkeleri,Kısa bagırsak sendromunda beslenme,Olgularla Çocuk Cerrahisinde
beslenme, Antalya, Kurs, 28.10.2015 -28.10.2015
9.Karın ve Kolon-Rektum Cerrahisi, Çocuklarda Karın ve Kolon-Rektum Cerrahisi Kursu, Istanbul, Kurs,
15.05.2015 -16.05.2015
10.yenidogan moniterizasyonu, yenidogan moniterizasyonu ayarları, Trabzon, Kurs, 17.09.2014 -
17.09.2014

Çalıstay
1.22.Hipospadias Günü ve Pediatrik Rekonsrüktif Üroloji Çalıstayı, Cinsel Gelisim ve Hipospadias
Derneginin düzenledigi 22.Hipospadias Günü ve Pediatrik Rekonsrüktif Üroloji Çalıstayı
Ankara, Çalıstay, 30.11.2018 -01.12.2018
2.Vezikoüreteral Reflü Tedavisi, Vezikoüreteral Reflü tedavisinde güncel yaklasımlar, Istanbul, Çalıstay,
29.09.2013 -01.10.2013

Okullar / Eğitimler
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 • Trabzon Yomra Fen Lisesi
İlgi alanları
 • Kasık Fıtığı
 • İnmemiş Testis
 • Apandisit
 • Hidronefroz (Böbrek Büyümesi)
 • Hipospadias
 • Bağırsak Tıkanması
 • Kist
 • Safra Kesesi Taşları
 • Sünnet
 • Hirschsprung hastalığı
 • Yumurtalık Kisti
 • Böbrek Genişlemesi
 • Kriptorşidik Testis
 • Yemek Borusu Daralması
 • Bağırsak Düğümlenmesi
 • Koledok Kisti
 • Özofagus Yanığı
 • Megakolon
 • ürolojik hastalıklar
 • Akciğerlerde Su Toplaması
 • Mide Hastalıkları
 • Lenfanjiyom
 • Reflü
 • Upj Darlığı
 • Karaciğer Hastalıkları
 • UVJ Darlığı
 • Yaralanmalar
 • Akciğer Hastalıkları
 • Up Darlık
 • Korozif Zehirlenmesi
 • Bağırsak Hastalıkları
 • Yumurtalık Kanseri
 • Karaciğer Tümörleri
 • Yanıklar
 • Karaciğer Kisti
 • Su Fıtığı
 • Tiroglossal
 • Vezikoüreteral Reflü
 • Brakial Kistler
 • Labial Sineşi (Vajina Dudaklarının Birleşmesi)
 • Pediatrik Tümörler
 • Hipospadias (Peygamber sünneti)
 • Çocuk Taş Hastalıkları
 • Göbek Fıtığı
 • Sünnet Derisinin Ucunun Daralması (Bitiklik)
 • Boyun Kitleleri
 • Hidrosel
 • Parafimozis
 • Soluk Borusunun Doğumsal Hastalıkları
 • Üreterovezikal Darlık
 • Karaciğer Apsesi
 • Pnömotoraks
Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

Memorial Ankara Hastanesi

Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı 1422.Sokak No:4
06520 Çankaya, Ankara
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Çocuk Cerrahisi Randevusu
Çocuklarda Kabızlık
Çocuklarda Baş Ve Boyun Cerrahisi
Yenidoğan Sünneti
Yenidoğan Cerrahisi
Sünnet
Solunum Sistemi Cerrahisi
Sindirim Sistemi Cerrahisi
Pilonidal Sinüs
Laserasyon Onarımı
Kasık Fıtığı Cerrahisi
Karaciğer Kisti
Hipospadias (Yarım Sünnet) Ameliyatı
Boşaltım Sistemi Ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi
Bağırsak Düğümlenmesi
Anorektal Malformasyon
Anal Atrezi
Abdominal Ultrasonografi
Çocuklarda Kaka Kaçırma
...

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun